KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechniki Krakowskiej

Zadzwoń: 8:00-15:00
12 628 34 39 / 503 778 141

Napisz e-mail
iwe@pk.edu.pl

Informacje o studiach

Katedra Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki uruchomiła kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE.

Rekrutacja otwarta do końca września 2024 lub do wyczerpania miejsc.
Prosimy o wyraźne wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adres: iwe@pk.edu.pl


Informacja o studiach:
Studia podyplomowe adresowane są do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniający do pełnienie kluczowych funkcji zgodnie z EN ISO 14731 tj. nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami specjalnymi: spawania, zgrzewania i lutowania jak i projektowania. Po zakończeniu zajęć studiów podyplomowych uczestnicy wyjeżdżają do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na egzamin końcowy.

Kształcenie personelu spawalniczego odbywa się przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o wytyczne określone w dokumencie IIW nr IAB-252r4-19.

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe trwają trzy semestry. 448 godz. zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, projektowych oraz 106 godz. zajęć laboratoryjnych. Zjazdy odbywają się tylko w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

Dyplomy:
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Międzynarodowy / Europejski Inżynier Spawalnik IWE" oraz po zdaniu egzaminu końcowego Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Program studiów podyplomowych obejmuje 4 moduły kształcenia teoretycznego i praktycznego
Moduły kształcenia teoretycznego i praktyczne Ilość godzin
1. Procesy i wyposażenie spawalnicze 95
2. Materiały i ich zachowanie podczas spawania 115
3. Konstrukcje i projektowanie 62
4. Wytwarzania i aplikacje inżynierskie 116
Zajęcia praktyczne 60
SUMA 448
Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

Koszt uczestnictwa to kwota 10500 zł. Płatne w 3 ratach: I rata - 3500 PLN, II rata - 3500 PLN, III rata - 3500 PLN.
Jest możliwość rozłożenia płatności na raty. Możliwe jest dokonywania całej kwoty lub częściowej przez firmę delegującą pracowników na studia podyplomowe. Powyższe koszty nie obejmują zakwaterowania, dojazdu oraz wyżywienia.

Dodatkowy koszt to egzamin końcowy w Instytucie Spawalnictwie w Gliwicach: 3000 zł (na rok 2023). Powyższy koszt nie obejmuje kosztów dojazdu i utrzymania w okresie 1 tygodnia. 
Card image

Profesjonalna kadra

Specjaliści z Politechniki Krakowskiej i firm współpracujących

Więcej...
Card image

Nowoczesna baza dydaktyczna

Interaktywne narzędzia dydaktyczne

Więcej...

Rekrutacja

Rekrutacja otwarta do końca września 2024 lub do wyczerpania miejsc.
Prosimy o wyraźne wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adres: iwe@pk.edu.pl
Dokumenty rekrutacyjne (załączniki do regulaminu rekrutacji [Dokumenty do pobrania]):

1. karta zgłoszenia na Studia Podyplomowe (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji);

2. kserokopia dyplomu/odpisu ukończenia studiów wyższych - zgodne z wymaganiami minimalnymi (opisanymi w pkt. 2 §3);

3. kserokopia ostatniej strony indeksu lub kserokopię suplementu do dyplomu z tematem pracy dyplomowej;

4. wniosek kwalifikacyjny na kurs i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - IWE wystawianego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji);

Dokumenty na studia podyplomowe należy składać osobiście* / listownie lub za pomocą poczty elektronicznej: Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Sekretariat Katedry Inżynierii Materiałowej al. Jana Pawła II 37, budynek D, I piętro, pok. D104 31-864 Kraków (*w godzinach 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku) Informacji na temat studiów podyplomowych udziela: dr inż. Sławomir Parzych e-mail: slawomir.parzych@pk.edu.pl tel.: +48 (12) 628 34 39 tel. kom. 503 778 141 Sekretariat e-mail: iwe@pk.edu.pl
Ponadto prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na PK - pobierz Osoba ubiegająca się o udział w studiach podyplomowych Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE powinna spełniać następujące kryteria: Inżynier po min. 3,5 roku studiów I stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem: -"mechaniki" dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna, Transport - "budowy statków" dla kierunków studiów: Oceanotechnika, - "metalurgii" dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa, - "elektryki" dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka, - "inżynierii lądowej i wodnej" dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska. - "inżynierii chemicznej" dla kierunków: Inżynieria Chemiczna;

Dokumenty do pobrania


 Klauzula informacyjna

 Kwestionariusz osobowy

 Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu MIĘDZYNARODOWEGO/EUROPEJSKIEGO INŻYNIERA SPAWALNIKA - I/EWE ( przykład jak wypełnić)

 Regulamin rekrutacji

Szczegóły, formalne i merytorycznie, dokumentów związanych ze studiami podyplomowymi reguluje
Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 października 2020 r. nr 103/d/10/2020 w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (http://bip.pk.edu.pl)

Card image

Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne

Udostępnienie systemów wirtualnych i sieci VPN Katedry do nauki zdalnej

Więcej...
Card image

Przyjazna atmosfera

Atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy. Zdawalność na poziomie min. 80%.

Więcej...
Dane kontaktowe
Adres
Katedra Inżynierii Materiałowej
Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków